Bostadsrättsförening

Industrifastighetsgruppens målsättning är att projektera och utveckla moderna flexibla industrilokaler med bra kvalitet till låga marknadspriser anpassade för småföretagare.

Våra kunder ska kunna köpa och äga sin lokal till en billigare månadsavgift än marknadshyrorna och betala till sig själva i stället för hyresvärden.

Bostadsrättslagen»

Stadgar»

FAQ

Vad händer om en eller flera bostadsrättsinnehavare går i konkurs?

Du som bostadsrättsinnehavare i en förening blir inte drabbad ekonomiskt vid en konkurs. Föreningen har bästa rätt till BRF-avgiften och kan därför, om avgiften inte blir betald, begära utmätning av lokalen via kronofogden och därmed inkassera uteblivna avgifter. Då samtliga medlemmar i våra föreningar har erlagt en kontantinsats på 40% eller mer och därmed inte vill förlora sin insats i föreningen, har denna situation aldrig uppstått trots att vi sålt närmare 400 lokaler.

Vad händer om Industrifastighetsgruppen AB inte säljer alla lokaler i huset? Vem står för avgifter? Vad händer om företaget inte klarar av att betala avgifterna?

När Industrifastighetsgruppen AB startar ett BRF-projekt betalar företaget samtliga insatser i föreningen vid startskedet och erhåller då samtliga andelar i föreningen. Andelarna säljs sedan vidare till slutkund. De andelar som eventuellt står osålda på tillträdesdagen ägs tillsvidare av Industrifastighetsgruppen, som därmed även betalar månadsavgifterna. Kan bolaget ej betala månadsavgifterna för de lokaler som står osålda, äger föreningen eller medlemmarna rätten att göra utmätning på dessa lokaler via kronofogden.

Bolaget har inte för avsikt att förlora någon andel då det ligger stora investeringar bakom varje objekt. Bolagets väl tilltagna kassa möjliggör finansiering av BRF-avgifterna under långa perioder för eventuellt ej sålda andelar.

Vad innebär en godkänd stämplad ekonomisk plan?

För varje Bostadsrättsförening behöver man upprätta en ekonomisk plan, vilken måste spegla framtida kostnader för föreningen och skall intygas av två oberoende advokater utsedda av Boverket.

Advokaterna skall granska planen och säkerställa att den håller ekonomiskt samt undersöka underliggande bygglov, kostnader och ekonomiska förutsättningar.

När planen är granskad och godkänd av advokaterna (Intygsgivarna) skickas den till bolagsverket som godkänner och registrerar den. Därefter finns den tillgänglig hos Bolagsverket el kreditinstitut.