Longstay Hotel Danderydsvägen

Om lokalen

Inköpspris: XXX kr
Egen insats: 4XXX
Banklån: XXX kr
Ränta: XXX %
Årlig ränta: XXX kr
Brf avgift per år: XXX kr.
Total månadskostnad: XXX kr el XXX kr/kvm år.

Generell information

Org.nummer: XXX
Adress: Bruttovägen under uppförande
Antal: 70 rum
Inflyttning: December 2018
Ladda ner PDF: Longstay hotel danderydsvägen